Corona protocol Holos masseurs en massagetherapeuten

Wij masseren alleen als wij zelf ook gezond zijn.

Dat wil zeggen: wij (of onze gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen zijn wij tenminste 24 uur klachtenvrij voordat wij weer behandelen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zullen wij pas weer werken als we tenminste 2 weken klachtenvrij zijn.

 • De praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.

Wij onderwerpen ons aan de algemene richtlijnen van de beroepsvereniging(en) voor de inrichting en het gebruik van hun praktijkruimte, waaronder ook hygiënerichtlijnen. Als basis verwijzen de beroepsverenigingen voor massagetherapeuten naar de richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk). Relevant voor de massagetherapiepraktijk uit deze richtlijn zijn de aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en het desinfecteren van de ruimte, meubelen e.d. (zie bijlage 1)

 • In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, treffen wij extra hygiënische maatregelen
 • Materialen die slecht schoon zijn te maken (bijv. kussentjes, klankschalen, kaarsjes e.d.) of niet voor de behandeling nodig zijn (boeken, tijdschriften, flyers) worden uit de behandelruimte verwijderd.
 • Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten gesopt en geboend met schoonmaakmiddelen in een emmer sop.
 • Na iedere cliënt wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurkrukken);
 • Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten.
 • Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en in de kookwas gewassen (lakentjes op behandeltafels, etc.).
 • Naar wens en behoefte vindt er ook energetische reiniging met salie, teatree olie of -spray plaats;
 1. Wij bepalen telefonisch, voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in het klantendossier.

Wij behandelen:

 • personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts)
 • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
 • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)
 1. Wij bevestigen schriftelijk de gemaakte afspraak.

Wij nemen in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.

 1. Cliënten komen in principe alleen naar de praktijk

Wij vragen cliënten in principe alleen naar de praktijk te komen. Zo nodig kan één begeleider worden meegenomen. Door voldoende tijd tussen behandelingen in te plannen, laten wij cliënten niet wachten in de wachtruimte. Zij kunnen aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte. Als een praktijkruime in de eigen woning is gevestigd worden jassen niet op de gezinskapstok opgehangen, ontmoet de cliënt geen gezinsleden op weg naar de praktijkruimte. Eventuele trapleuningen naar een praktijkruimte op een hoger gelegen verdieping worden voor en na elke behandeling gereinigd.

 1. Cliënten nemen hun eigen waterflesje mee

Wij vragen cliënten bij het maken van de afspraak om een eigen waterflesje mee te nemen gevuld met water,

 1. Wij informeren naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak

Wij vragen cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.

 1. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst, bij voorkeur met alcohol

Er worden door de cliënt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aangeraakt Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar, cliënten kunnen deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen.

 1. Wij blijven altijd minimaal op 1 ½ meter van de cliënt behalve bij de massage

Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behouden wij altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt.

 1. Wij wassen onze handen voor en na elke massage

Voorafgaand aan de massage en na de massage wassen wij onze handen volgens de richtlijnen van het RIVM.

 1. Wij dragen desgewenst extra mondbescherming (op vrijwillige basis)

Indien dit door de therapeut en/of cliënt gewenst wordt dragen wij en/of de cliënt (optioneel) een mondkapje.

13      Wij sturen cliënten een factuur en/of betaalverzoek.

Wij zullen u een factuur sturen en desgewenst ook een betaalverzoek. Wij accepteren dus geen contante betalingen.

14      Wij rekenen geen annuleringskosten.

Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen cliënten op elk moment de afspraak afzeggen.

 1. Wij informeren onze cliënten over deze voorwaarden

         Bij het maken van afspraken informeren wij onze cliënten actief over deze condities. Wij sturen deze bij het bevestigen van onze afspraak mee, hebben de afspraken zichtbaar in onze praktijk hangen, en plaatsen het document op onze website.

 1. Wij aanvaarden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen

         In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting

Bijlage 1 voor massage(therapie)praktijk relevante hygienevoorschriften (bron: NHG-richtlijn voor huisartsen en verloskundigen)

Persoonlijke hygiëne

 

Kleding

Draag in elk geval schone (werk)kleding met korte mouwen

 

Sieraden

Draag geen sieraden/accessoires aan handen en onderarmen zoals ringen, polshorloges, armbanden en braces

 

Nagels

Houd de nagels kortgeknipt en schoon. 

 

 

Draag geen nagellak, kunst- of gelnagels.

 

Haar & gezicht

Draag lang haar opgestoken of bijeengebonden. 

 

 

 

Zorg voor een kortgeknipte baard/snor die niet in contact kan komen met (de omgeving van) de patiënt of zijn kleding.

 

 

Verwijder een sieraad in een piercing wanneer dit hinderlijk is bij de verzorging/behandeling van de patiënt. 

 

 

Verwijder een oorbel/zichtbare piercing bij ontsteking van de insteekplaats en dek een ontstoken insteekplaats af met een niet-vochtdoorlatende pleister.

 

Hoest-, snuit en toilethygiëne

Hoest/nies met een afgewend gezicht met een papieren zakdoek/tissue voor de mond of hoest/nies in de elleboogplooi.

 

 

Gebruik een papieren zakdoek/tissue bij het snuiten van de neus.

 

 

Gebruik een papieren zakdoek/tissue eenmalig en gooi deze na gebruik direct weg.

 

 

Pas direct handhygiëne toe na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek.

 

Eten, drinken en roken

Eet, drink of rook niet in ruimten voor onderzoek en behandeling, of waar met patiëntmateriaal wordt gewerkt. Vooral bij het roken bestaat de kans dat de mondslijmvliezen worden aangeraakt.

 

 

Gebruik van telefoon en andere multimedia-apparatuur

 

Gebruik multimedia-apparaten tijdens patiëntgebonden werkzaamheden alleen nadat handhygiëne is toegepast. Houd multimedia-apparaten buiten ‘vieze ruimtes of oppervlakken’.

 

 

Handhygiëne

 

Momenten

Pas handhygiëne toe op de volgende vier momenten:

·        voorafgaand aan fysiek cliëntencontact;

·        na (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen en -vloeistoffen;

·        na fysiek cliëntencontact;

·        na fysiek contact met de omgeving van de cliënt.

 

Handdesinfectie en handreiniging

Handdesinfectie met handalcohol heeft de voorkeur boven het toepassen van handhygiëne. 

 

 

Laat de handen goed drogen na het gebruik van handalcohol.

 

 

Was de handen met water en gewone, vloeibare zeep: 

·        als zij zichtbaar verontreinigd zijn; 

·        na contact met lichaamsvochten, secreta, excreta, slijmvliezen of niet-intacte huid (zowel van de hulpverlener als van de patiënt), dus ook na: 

·        snuiten van de neus;

·        hoesten en niezen;

·        toiletgang.

 

 

Droog de handen na het wassen goed.

 

 

Pas na het wassen van de handen met water en zeep géén handdesinfectie toe.

 

Wondjes

Dek open wondjes aan de handen of huidbeschadigingen af met een niet-vochtdoorlatende pleister.

 

Handalcohol

 

Kies gebruiksvriendelijke handalcohol met terugvettende bestanddelen. De handalcohol moet voldoen aan de Europese normering EN 1500 en zijn toegelaten door het Ctgb.

 

 

Lotion of crème

Gebruik een lotion of crème om uitdrogen van de huid tegen te gaan. 

 

 

 

Gebruik lotions en crèmes uit kleine tubes (voor persoonlijk gebruik) of uit dispensers met disposable containers die niet worden nagevuld.

 

Dispensers

 

Gebruik zeep- en handalcoholdispensers waarbij de zeep in het spuitmondje niet besmet kan raken door de handen. 

 

 

 

Gebruik dispensers met een disposable reservoir dat niet nagevuld wordt. Vervang de gehele voorraadfles wanneer de dispenser leeg is. 

 

 

 

Gebruik zeep of handalcohol uit een disposable dispenser. 

 

 

 

Reinig de dispenser bij het vervangen van het reservoir als deze niet disposable is.

 

 

Handdoeken

 

Gebruik papieren wegwerphanddoekjes.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

 

Maak een afweging of persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn op grond van risico’s: de kans op spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten, secreta en excreta in combinatie met de kans op een ernstige infectieuze aandoening.

 

 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als er tijdens de (be)handeling een grote kans bestaat op spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten, secreta en excreta of een kans op een ernstige infectieuze aandoening. 

 

 

Pas handhygiëne toe na het afdoen of uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de daarvoor geldende normeringen.

 

Aanbevelingen ruimten en meubilair algemeen

 

Algemeen

Zorg voor gladde, goed te reinigen meubelbekleding en gladde, goed te reinigen en te desinfecteren materialen op de vloeren in de praktijk.

 

 

Voorzie de behandelkamer van een wasgelegenheid met vloeibare zeep, handalcohol, papieren handdoekjes en een afvalbak.

 

 

Voorzie de toiletten van vloeibare zeep, papieren handdoeken en een afvalbak.

 

Reiniging van ruimten en meubilair

 

Frequentie reiniging

Reinig bij morsen van bloed of lichaamsvloeistoffen direct, of in ieder geval voor de volgende patiënt, en desinfecteer vervolgens met alcohol 70%, met chloor 1000 ppm of een ander geschikt desinfectans met een virusclaim dat is toegelaten door het Ctgb. Voor desinfectie van de vloer kan eventueel een lagere chloorconcentratie van 250ppm gebruikt worden gezien het lage infectierisico van vloeren.

 

 

Reinig niet-kritische ruimten in elk geval wekelijks en de semi-kritische en kritische ruimten dagelijks. Reinig werkbladen na ieder spreekuur.

 

 

Leeg afvalbakken dagelijks.

 

 

Reinig personeelstoiletten minimaal wekelijks en openbare toiletten minimaal dagelijks (afhankelijk van intensiteit van het gebruik).

 

Methode

Reinig zo veel mogelijk droog, tenzij dit niet mogelijk is of als er op oppervlakken, meubilair of voorwerpen bloed of ander lichaamsvocht is gemorst.

 

 

Reinig werkbladen met een neutraal reinigingsmiddel met een weggooi werkdoekje. 

 

 

Verwijder eventuele (organische) vervuiling met bijvoorbeeld een tissue alvorens met nat schoonmaken te starten. 

 

 

Gebruik voor de dagelijkse reiniging van sanitair een alkalisch reinigingsmiddel. Gebruik voor preventie en verwijdering van kalkaanslag van wasbakken en toiletten een zuur (ontkalkings)middel. 

 

 

Hanteer als werkvolgorde bij schoonmaken: van ‘schoon’ naar ‘vuil’ (bijvoorbeeld eerst de wastafels en het laatst de toiletten) en van ‘hoog’ (bijvoorbeeld bovenop een kast) naar ‘laag’ (bijvoorbeeld een vloer). 

 

 

Bedek de onderzoek-/behandeltafel voor iedere patiënt met een nieuwe disposable beschermlaag.

 

Desinfectie

In het algemeen is desinfectie niet nodig na reiniging (de NHG geeft hier verder nog wel suggesties over, maar is niet van toepassing voor massagetherapiepraktijk)

 

Reiniging voorwerpen

Wat betreft voorwerpen als kinderspeelgoed in de wachtkamer en/of spreekkamer: kies voor materiaal dat goed te reinigen en zo nodig goed te desinfecteren is. 

 

 

Reinig deze voorwerpen in warm water met een neutraal reinigingsmiddel of reinig in een (vaat)wasmachine

 

 

Droog de voorwerpen na reiniging goed met een theedoek, die éénmalig wordt gebruikt. 

 

 

Desinfecteer voorwerpen (kinderspeelgoed), materialen, apparaten en behandelartikelen als er zichtbaar bloed (of bloedbijmenging) of ander lichaamsvocht op aanwezig is. Gebruik voor desinfectie alcohol 70% of een ander geschikt desinfectans met een virusclaim dat is toegelaten door het Ctgb. Spoel zo nodig na met water om residu te voorkomen. 

 

                                           

 

 

Chat openen
1
Afspraak maken
Hallo, wat is je vraag?