Privacy

Privacyverklaring 2021

Praktijk Purusha is een holistische centrum voor integrale zorg en beweeg studio voor pilates en yoga. Ursula Lankreijer is eigenaresse van praktijk Purusha.

U kunt bij praktijk Purusha terecht met fysiek klachten, mentaal/emotionele disbalans en voor ontspanning en vermindering van stress. Bij Purusha staat de holistische benadering van de mens met zijn zelf herstellend vermogen voorop.

Purusha biedt lichaamsgerichte therapie aan om het zelfbewustzijn te vergroten (zwangerschapsmassage is hier onderdeel van ). Ook yoga lessen worden aangeboden.

Purusha is aangesloten bij de zorg coöperatie Flow. Dit is een platform van zorg professionals die samen integrale zorg verlenen voor gezinnen met uit een lopende problematiek.

Purusha is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, en is geregistreerd therapeut bij RBCK. Hierdoor valt holos therapie mogelijke binnen de vergoeding van de aanvullende zorgverzekering.

Contact gegevens: Adres: Gildenveld 20A DG ZEEWOLDE
website: www.praktijkpurusha.nl
E-mail: ursula@praktijkpurusha.nl
Telefoonnummer: 0617925667

Op de website van praktijk Purusha kunt u middels het contact formulier of telefoonnummer  contact opnemen met Ursula Lankreijer voor vragen of maken van afspraak.

Vooraf gaand aan een eerste massage behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische)persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om contra indicaties uit te sluiten. Dit zijn indicaties waarbij kan worden afgezien van massage.
Een overzicht van de gegevens die ik aan u vraag tijdens een intake:
Voornaam en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep en werkomstandigheden
Bijzonderheden
Gezondheid
Mentale en emotionele gesteldheid

Tijdens de intake geeft u middels een toestemmingsformulier toestemming welke gegevens ik van u mag bewaren in mijn administratie. Voor het uitwisselen van uw gegevens met derde zal ik opnieuw overleggen met u en om uw toestemming vragen.

Praktijk Purusha verwerkt uw (medische) persoonsgegevens verkregen tijdens een intake voor de volgende doelen:
-Om de massage/behandeling/training goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling/training te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling.
-Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier, in een map en in een afgesloten ruimte bewaard.

Praktijk Purusha behoudt de persoons gegevens van de massage cliënten nog 20 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd.

Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken.

Neem hiervoor contact op met praktijk Purusha.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met praktijk Purusha

Praktijk Purusha gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bij Klachten over de diensten van praktijk Purusha verwijs ik u naar : https://vbag.nl/algemeneinformatie/klachten.html

 

Chat openen
1
Afspraak maken
Hallo, wat is je vraag?