Privacy

Massagepraktijk Purusha is een professionele praktijk met een holistische visie waar u terecht kunt voor diverse soorten massages, massagetherapie, beweeg advies, mindful walk cursus en individuele coaching.

Contact gegevens: Adres: Gildenveld 24 G 3892 DG ZEEWOLDE website: www.praktijkpurusha.nl E-mail: ursula@praktijkpurusha.nl Telefoonnummer: 0617925667

Op de website van praktijk Purusha kunt u via het contact formulier contact maken met Ursula Lankreijer voor vragen of maken van afspraak. Hierin vraag ik u om naam, telefoonnummer en email adres en u schrijft u vraag aan mij.

Bij Aanmelden voor de mindful walk cursus vult u via www.mindfulrun.nl uw gegevens in (zie hun website voor privacyverklaring). Deze gegevens worden doorgestuurd naar de mail boks van praktijk Purusha mindfulwalkzeewolde@gmail.com. De volgende gegevens worden doorgestuurd met als doel om uw vraag of aanvraag te kunnen afhandelen: Voornaam en achternaam Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres Medische gegevens Sportverleden Na het volgen van een 5 weekse mindful walk cursus blijven de volgende gegevens van u bewaard om contact te houden over nieuwe wandelingen. Voor- en achter naam Telefoonnummer Email adres Wilt u dat ik u gegevens niet bewaar om op de hoogte te blijven geef dit dat aan mij door via mindfulwalkzeewolde@gmail.com . Dan zal ik u gegevens verwijderen.

Vooraf gaand aan een eerste massage behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische)persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om contra indicaties uit te sluiten.
Dit zijn indicaties waarbij kan worden afgezien van massage. Een overzicht van de gegevens die ik aan u vraag tijdens een intake: Voornaam en achternaam Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres Beroep en werkomstandigheden Bijzonderheden Gezondheid Mentale en emotionele gesteldheid

Praktijk Purusha verwerkt uw (medische) persoonsgegevens verkregen tijdens een intake voor de volgende doelen: -Om de massage/behandeling/training goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling/training te kunnen geven. -Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan. -Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak. -Voor het afhandelen van de betaling. -Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten praktijkruimte bewaard. De persoonsgegevens die zijn verstrekt bij het aanmelden voor de mindful walk cursus worden na afronden van de cursus verwijderd. Alleen de gegevens zoals boven vermeld zullen worden bewaard in de contacten map van de mail boks welke alleen toegankelijk is met een wachtwoord. Dit wacht woord wordt elk jaar vernieuwd.

Praktijk Purusha behoudt de persoons gegevens van de massage cliënten nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. De gegevens van de mindful walk cursus die na afloop worden bewaard in de mail boks zullen bewaard blijven tot u de opdracht geeft via mindfulwalkzeewolde@gmail.com deze te verwijderen.

Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken.

Neem hiervoor contact op met massagepraktijk Purusha.
U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met massagepraktijk Purusha
Massagepraktijk Purusha gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht kom

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wat is Purusha?

Purusha betekend bewustzijn. Om ons als mens fysiek en mentaal/emotioneel in balans te voelen is het relevant dat we een goede relatie hebben met ons lichaam en de gevoelsbelevingen. Ursula Lankreijer is het brein achter Purusha. Haar missie is mensen wakker schudden in hun lijf en het zelfbewustzijn te vergroten, om zo de verbinding met onszelf te herstellen en te verdiepen.

Contact

Tel: 06 17 9256 67
Mail: ursula@praktijkpurusha.nl
Adres: Gildenveld 24G, 3892 DG Zeewolde
KvK 68139158 | BTW NL170290979B01 | NIBIG Klacht en tuchtrecht nr: 529899

Copyright © 2020 Praktijk Purusha Zeewolde- Alle rechten voorbehouden

Credits: Websiteupdaten.nl | Rogere Lankreijer