Algemene voorwaarden 2021

Praktijk Purusha is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68139128, gevestigd te Zeewolde aan de Gildenveld 24 G 3892 DG

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van praktijk Purusha. Zowel therapie als voor de mindful living cursus, de thema trajecten, meditatie ochtenden etc..

Wanneer u zich aanmeldt bij praktijk Purusha voor een behandeling of voor deelname aan de Mindful living cursus gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op de website. Wanneer u na de mindful living cursus deel blijft nemen aan de maandelijkse wandelingen blijven ook deze algemene voorwaarde van kracht.

Bij het maken van de eerste afspraak voor een behandeling zal in de bevestigingsmail gewezen worden op deze algemene voorwaarden. Bij het aanmelden van de Mindful living Cursus zal in de bevtestings mail verwezen worden naar deze algemene voorwaarden.

1.  Bij het maken van een afspraak wordt er naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

2.  Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt er door mij een intakegesprek gehouden met u als cliënt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt aan mij. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

3.  Bij wijzigingen in de situatie van zowel u cliënt, als deelnemer van de mindful living cursus bent u zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4.  Wanneer u onder behandeling bent van een specialist of therapeut en/of medicijnen gebruikt, dient u altijd voorafgaand aan de behandeling of voorafgaand aan de deelname van de mindful living cursus met de behandelend arts of therapeut te overleggen of u een massage/behandeling mag ondergaan, of deel mag nemen aan de de mindful living cursus. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van massage/ behandeling of van deelname aan de mindful living cursus

5.  Wanneer u zwanger bent of in de aanlooptijd zit om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling en deelname aan de mindful living cursus, en maandelijkse wandelingen door te geven

6.  Alle informatie welke u tijdens het intakegesprek en de massage/behandelingen aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt. Tijdens de eerste afspraak krijgt u een toestemmingsformulier waarop u mij goedkeuring kunt geven om uw persoonlijke gegevens en het behandelproces te bewaren.

7.  Tijdens de mindful living cursus en de ,maandelijkse wandelingen bent u zelf verantwoordelijk voor de informatie die u deelt met andere deelnemers. Mijn intentie tijdens de cursus en wandelingen is een gelijkwaardige sfeer te creëren waarin we respectvol om gaan met de informatie die gedeeld wordt met elkaar.

8.  Bij praktijk Purusha worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling of aan deelnemen aan de mindful living cursus of maandelijkse wandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.

9.  Een goede hygiëne is van groot belang. Van de cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de massage afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van praktijk Purusha verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon. De handdoeken en massage tafellaken worden iedere dag gewassen.

10.  De massage cliënt en deelnemer van de mindful living cursus en maandelijkse wandeling dienen op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de massage sessie en ten koste van de wandel tijd van alle deelnemers van de cursus en wandelingen. Wanneer tijdens de mindful living cursus en de maandelijkse wandelingen geen contact met u gemaakt kan worden, wij kunnen u niet bereiken om te achterhalen waarom u verlaat bent, zal maximaal 10 minuten op u gewacht worden. Daarna zal de cursus of wandeling van start gaan.

11.  Gemaakte massage afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten massage afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Is er sprake van overmacht bij de afwezigheid van massage afspraak of te laat komen bij de mindful living cursus of maandelijkse wandeling dan kan de massage afspraak in onderling overleg worden verzet en zal voor de mindful living cursus of wandeling een passende oplossing gevonden in overleg met elkaar.

12.  Betaling van een massage verloopt contant of via een betaalverzoek. Betaling van de mindful living cursus zal voorafgaand van de cursus via bankoverschrijving geschieden. Hier wordt een factuur voor gemaakt. De maandelijkse wandeling geschiedt met contante betaling voorafgaand aan de wandeling.

13.  Een massage cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte. 14
Alle tarieven die praktijk Purusha hanteert, staan op de website vermeld. De tarieven voor de behandelingen zijn inclusief 21% BTW.

14.  Klachten dienen in eerste instantie (binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht) aan praktijk Purusha schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. E-mailadres: ursula@praktijkpurusha.nl t.a.v. Ursula Lankreijer. Correspondentieadres: Gildenveld 24G 3893 DG Zeewolde De klacht zal zo spoedig mogelijk door ursula lankreijer worden beoordeeld, en indien deze terecht is, zal praktijk Purusha een passende oplossing aanbieden. Bij blijvende onenigheid over een klacht is praktijk Purusha aangesloten bij NIBIG Klacht en tuchtrecht onder nummer 529899

15.  Massagepraktijk Purusha is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt/ deelnemer van mindful living cursus.

16.  Massagepraktijk Purusha is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures tijdens een massage sessie. Praktijk Prusha is niet aansprakelijk voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens de mindful living cursus of de maandelijkse wandeling. Deelname aan de Minful living cursus en wandelingen is geheel op eigen risico.

17.  Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die praktijk Purusha aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht de volledige behandelkosten te voldoen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor iedere andere vorm van onbehoorlijk gedrag.

18.  Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je praktijk Purusha niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage, training of deelname aan de mindful walk cursus die aan jou gegeven is.

19.  Het privacy reglement is van toepassing. Zie website www.praktijkpurusha.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wat is Purusha?

Purusha betekend bewustzijn. Om ons als mens fysiek en mentaal/emotioneel in balans te voelen is het relevant dat we een goede relatie hebben met ons lichaam en de gevoelsbelevingen. Ursula Lankreijer is het brein achter Purusha. Haar missie is mensen wakker schudden in hun lijf en het zelfbewustzijn te vergroten, om zo de verbinding met onszelf te herstellen en te verdiepen.

Contact

Tel: 06 17 9256 67
Mail: ursula@praktijkpurusha.nl
Adres: Gildenveld 24G, 3892 DG Zeewolde
KvK 68139158 | BTW NL170290979B01 | NIBIG Klacht en tuchtrecht nr: 529899

Copyright © 2020 Praktijk Purusha Zeewolde- Alle rechten voorbehouden

Credits: Websiteupdaten.nl | Rogere Lankreijer