Algemene voorwaarden 2021

Algemene voorwaarden 2022

Praktijk Purusha is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68139128, gevestigd te Zeewolde aan de Gildenveld 20A  3892 DG.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van praktijk Purusha. Zowel voor de massagetherapie, als voor de diensten die worden aangeboden binnen de studio.

Wanneer u zich aanmeldt bij praktijk Purusha voor een behandeling of voor deelname aan de lessen/ evenementen gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website.

Bij het maken van de eerste afspraak of bij het inschrijven van een les, zal in de bevestigingsmail gewezen worden op de algemene voorwaarden.

1.
Bij het maken van een afspraak wordt er naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

2.
Voorafgaand aan de eerste afspraak voor een behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met u als cliënt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt aan mij. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

3.
Bij wijzigingen in de situatie van u als cliënt bent u zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4.
Wanneer u onder behandeling bent van een specialist of andere therapeut en/of medicijnen gebruikt, dient u altijd voorafgaand aan de behandeling met de behandelend arts of therapeut te overleggen of u een massage/behandeling mag ondergaan. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van massage/ behandeling.

5.
Wanneer u zwanger bent of in de aanlooptijd zit om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling en deelname aan de lessen door te geven.

6.
Alle informatie welke u tijdens het intakegesprek en de
massage/behandelingen aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
Tijdens de eerste afspraak krijgt u een toestemmingsformulier waarop u mij goedkeuring kunt geven om uw persoonlijke gegevens en het behandelproces te bewaren.

7.
Bij praktijk Purusha worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling  en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
8.
Een goede hygiëne is van groot belang. Van de cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de massage afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van praktijk Purusha verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon. De gebruikte handdoeken en massage tafellaken worden iedere dag gewassen.
9.
De massage cliënt dienen op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de massage sessie.
10.
Gemaakte massage afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten massage afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Is er sprake van overmacht bij de afwezigheid van massage afspraak kan de massage afspraak in onderling overleg worden verzet.

11.
Betaling van een massage verloopt contant of via een betaalverzoek. Bij vergoedingen van massagetherapie zal er een factuur per mail naar u gestuurd worden.

12.
Purusha is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en geregistreerd therapeut bij de RBCK. Massagetherapie is klachtgerichte zorg en wordt binnen de aanvullende zorgverzekering geheel of deels vergoed. Afhankelijk van uw polis. Aangeraden worden om voorafgaand aan de behandeling uw zorgpolis te informeren of er deels of geheel vergoeding mogelijk is.

13..
Een massage cadeaubon is inwisselbaar voor een ontspanningsmassage. Een cadeaubon valt niet onder de vergoede zorg.

14.
Alle tarieven die praktijk Purusha hanteert, staan op de website vermeld. Massagetherapie is vrijgesteld van BTW. Overige diensten zullen btw belast zijn.

15.
Klachten dienen in eerste instantie (binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht) aan praktijk Purusha schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. E-mailadres: ursula@praktijkpurusha.nl t.a.v. Ursula Lankreijer. Correspondentieadres: Gildenveld 24G 3893 DG Zeewolde
De klacht zal zo spoedig mogelijk door Ursula Lankreijer worden beoordeeld, en indien deze terecht is, zal praktijk Purusha een passende oplossing aanbieden. Bij blijvende onenigheid over een klacht is praktijk Purusha aangesloten bij Quasir via beroepsvereniging VBAG. Voor meer informatie zie : https://vbag.nl/algemeneinformatie/klachten.html

16.
Praktijk Purusha is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

17.
Praktijk Purusha is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures tijdens een massage sessie.

18.
Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die praktijk Purusha aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht de volledige behandelkosten te voldoen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor iedere andere vorm van onbehoorlijk gedrag.

19.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je praktijk Purusha niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage of les.

20. Leskaarten voor de lessen kunnen online aangeschaft worden en betaald worden via mollie/ideal.

21. Leskaarten zijn voor een bepaalde perioden geldig. Binnen deze perioden dient de kaart gebruikt te worden. Er is in deze periode rekening gehouden met een aantal weken ruimte voor ziekte of vakantie van de klant of van de studio zelf.

22. Wanneer er een langdurige medische reden is voor het niet kunnen volgen van de lessen, kan er een mail gestuurd worden naar ursula@praktijkpurusha.nl.

Langdurig is vanaf 1,5 maand. Binnen deze perioden is terug betaling van de openstaande lessen niet mogelijk. Wanneer er langer dan 2 maanden om medische redenen niet naar de lessen gekomen kan worden (en dit is aantoonbaar te maken middels een verklaring of bewijs) dan zal de helft van de openstaande lessen worden terug geboekt. Dit kan alleen via de mail plaatsvinden.

22. Openstaande lessen kunnen ook niet worden meegenomen naar een nieuwe kaart.

23. Lessen gaan door vanaf 2 deelnemers. Bij 1 deelnemer zal de les vervallen. De les wordt dan weer terug gegeven op de kaart.

24. Via een app op de telefoon of via het inlog scherm op de website kan er aangemeld worden voor een les. Dit moet elke week gedaan worden. Je kunt je niet voor vast aanmelden voor een les.  Dit aanmelden moet minimaal 12 uur van te voren gebeuren. Dit om overzicht en duidelijkheid te geven voor de bezetting van de lessen.

25. Afmelden voor een les ook graag 12 uur van te voren. Dit om bij een volle bezetting ruimte te maken voor mensen die op de wachtlijst staan.  Afmelden binnen de 12 uur graag OOK via een whats-app bericht aan mij doorgeven.

23.
Het privacy reglement is van toepassing. Zie website
www.praktijkpurusha.nl

Chat openen
1
Afspraak maken
Hallo, wat is je vraag?