Algemene voorwaarden 2019

Praktijk Purusha is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68139128, gevestigd te Zeewolde aan de Schepenveld 21-05 3891 ZK
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van praktijk Purusha. Zowel massage als massage therapie als voor de mindful walk cursus. Wanneer u zich aanmeldt bij praktijk Purusha voor een massage of voor deelname aan de Mindful Walk cursus gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op de website. Wanneer u na de mindful walk cursus deel blijft nemen aan de maandelijkse opfris wandelingen blijven ook deze algemene voorwaarde van kracht. Bij het maken van de eerste massage afspraak zal in de bevestigingsmail van deze afspraak gewezen worden op deze algemene voorwaarden. Bij het aanmelden van de Mindful walk Cursus zal in de bevestings mail verwezen worden naar deze algemene voorwaarden. 

 

1. Bij het maken van een massage afspraak wordt er naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Na aanmelding voor de minful walk cursus via www.mindfulrun.nl/zeewolde worden u gegeven verzonden via mail naar praktijk Purusha mailadres: mindfulwalkzeewolde@gmail.com De gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring vermeld staat. Zie privacyverklaring op www.praktijkpurusha.nl

2. Voorafgaand aan de eerste massage afspraak wordt er door mij een intakegesprek gehouden met u als cliënt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt aan mij. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

3. Bij wijzigingen in de situatie van zowel u als massage cliënt, als deelnemer van de mindful walk cursus bent u zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist of therapeut en/of medicijnen gebruikt, dient u altijd voorafgaand aan de behandeling of voorafgaand aan de deelname van de mindful walk cursus met de
behandelend arts of therapeut te overleggen of u een massage/behandeling mag ondergaan, of deel mag nemen aan de de mindful walk cursus. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van massage/ behandeling of van deelname aan de mindful walk cursus

5. Wanneer u zwanger bent of in de aanlooptijd zit om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient u dit voorafgaand aan de massage behandeling en deelname aan de mindful walk cursus, en opfris wandeling door te geven

6. Alle informatie welke u tijdens het intakegesprek en de massage/behandelingen aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt. Tijdens de mindful walk cursus en de opfris wandelingen bent u zelf verantwoordelijk voor de informatie die u deelt met andere deelnemers. Mijn intentie tijdens de cursus en wandelingen is een gelijkwaardige sfeer te creëren waarin we respectvol om gaan met de informatie die gedeeld wordt met elkaar.

7. Bij praktijk Purusha worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling of aan deelnemen aan de mindful walk cursus of opfris wandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

8. Een goede hygiëne is van groot belang. Van de cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de massgae afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van praktijk Purusha verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon. De handdoeken en massagetafellaken worden iedere dag gewassen.

9. De massage cliënt en deelnemer van de mindful walk cursus en opfris wandeling dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de massage sessie en ten koste van de wandel tijd van alle deelnemers van de cursus en wandelingen. Wanneer tijdens de mindful walk cursus en de opfris wandelingen geen contact met u gemaakt kan worden, wij kunnen u niet bereiken om te achter halen waarom u verlaat bent, zal maximaal 10 op u gewacht worden. Daarna zal de cursus of opfris wandeling van start gaan.

10. Gemaakte massage afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten
massage afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Is er sprake van overmacht bij de afwezigheid van massage afspraak of te laat komen bij de mindful walk cursus of opfris wandeling dan kan de massage afspraak in onderling overleg worden verzet en zal voor de mindful walk cursus of wandeling een passende oplossing gevonden in overleg met elkaar.

11. Betaling van een massage verloopt contant of via de mobiel bankieren app direct na afloop van een behandeling. Betaling van de mindful walk cursus zal voorafgaand van de cursus via bank overschrijving geschieden. Hier word geen factuur voor gemaakt. De opfris cursus is contante betaling vooraf gaand aan de wandeling.

12. Bij afnamen van meerdere PT training sessies ineens zal een factuur opgemaakt worden. Deze zal gestuurd worden per mail en binnen de aangeven termijn op de factuur moeten worden betaald.

13 Een massage cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

14 Alle tarieven die praktijk Purusha hanteert, staan op de website vermeld. De tarieven voor de behandelingen zijn inclusief 21% BTW.

15. Klachten dienen in eerste instantie (binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht) aan praktijk Purusha schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. E-mailadres: ursula@praktijkpurusha.nl t.a.v. Ursula Lankreijer. Correspondentieadres: schepenveld 21-05 3891 ZK Zeewolde De klacht zal zo spoedig mogelijk door ursula lankreijer worden beoordeeld, en indien deze terecht is, zal praktijk Purusha een passende oplossing aanbieden. Bij blijvende onenigheid over een klacht is praktijk Purusha aangesloten bij NIBIG Klacht en tuchtrecht onder nummer 529899

16. Massagepraktijk Purusha is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt/ deelnemer van mindful walk cursus.

17. Massagepraktijk Purusha is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures tijdens een massage sessie. Praktijk Prusha is niet aansprakelijk voor schade en/ of letsel ontstaan
tijdens de mindful walk cursus of de opfris wandeling. Deelname aan de Minful walk cursus en wandelingen is geheel op eigen risico.

18. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die praktijk Purusha aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht de volledige behandelkosten te voldoen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor iedere andere vorm van onbehoorlijk gedrag.

19. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je praktijk Purusha niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage, training of deelname aan de mindful walk cursus die aan jou gegeven is.

20. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website www.praktijkpurusha.nl