Mijn Visie

Holistische visie

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geest drukt zich uit via het lichaam en ze zijn ook via elkaar te bereiken. Alles wat we meemaken in het leven, wat we voelen aan emoties, wat we denken en hoe we handelen word in onze weefsels opgeslagen. Als alles vrij door ons heen kan stromen is er niets aan de hand en blijft lichaam en geest in balans. Maar vaak is dat niet het geval en willen we bepaalde gevoelens of herinnering niet voelen en drukken we ze weg.  Op die manier ontstaat er een stagnatie in de stroming van onze energie. Dit veroorzaakt vroeg of laat klachten door blokkades.

Je lichaam als raadgever

Vanuit de holistische kijk op het mens zijn is het lichaam een doorgeefluik van informatie. Ons lichaam liegt nooit en heeft het altijd goed met ons voor. Het is voortdurend opzoek naar veiligheid en balans tussen rust en onrust. Het zenuwstelsel is het programma dat ons op de hoogte probeert te houden middels ons gevoel hoe het met ons gaat en wat we nodig hebben. Dit gaat de hele dag door. Maar ons lichaam kan het niet helemaal alleen. Het heeft ons bewustzijn, onze aandacht nodig om deze balans en veiligheid te kunnen waarborgen.

We zijn voelende wezens. Onze zintuigen zicht, gehoor, smaak, reuk en tastzin zorgen ervoor dat we het leven kunnen voelen. voelen wat we zien, voelen wat we horen, voelen wat we proeven en ruiken. Onze huid is een voelend orgaan en zorgt ervoor dat we alles kunnen voelen. Dat voelen ervaren we van binnen. Hoe beter we dat voelen kunnen verstaan hoe beter we voor onszelf kunnen zorgen.

De helende kracht van echte aandacht

Aandacht zorgt voor verbinding. Als je ergens aandacht aan geeft zorgt dat voor de mogelijkheid om je meer bewust te worden van dat genen dat aandacht krijgt. Wanneer ons denken veel aandacht krijgt (wat heel vaak het geval is) dan zal het denken zich vermeerderen. Wanneer je meer aandacht gaat schenken aan het voelen dan zul je steeds beter worden in voelen en zal het denken (op den duur) verstillen en zijn kracht verliezen.
Aandacht geeft je de mogelijkheid om een ruimte in te gaan en nieuwe dingen te leren. Te groeien in bewustzijn, te groeien als mens. Echte aandacht is een open nieuwsgierige oordeelloze aandacht, het is een houding naar onszelf waarin alles welkom is en tegelijkertijd niets hoeft te veranderen.