Behandelovereenkomst

Een behandelovereenkomst wordt getekend bij de eerst consult van Lichaamsgericht therapie/ Massagetherapie.

 

Behandelovereenkomst 

Je naam en achternaam:______________________________________

Verdere persoonlijke gegevens staan vermeld in mijn digitale cliëntendossier. Deze heb je zelf of samen met mij ingevuld. 

  1. Geef je mij toestemming om je persoonsgegevens te mogen vastleggen in mijn cliëntendossier en de behandelovereenkomst? En om ze te gebruiken t.b.v. de behandeling? 

JA / NEE 

  1. Mag ik je gegevens gebruiken voor doorsturen van mijn nieuwsbrief?

JA/ NEE

  1. Als geregistreerd VBAG therapeut heb ik verschillende rechten en plichten. Deze kun je lezen in mijn privacyverklaring en de algemene voorwaarden welke je kunt vinden in min praktijkmap en op mijn website. 

Ik raad je aan deze goed door te lezen!

Ga je akkoord met mijn privacyverklaring en mijn algemene voorwaarden?

JA / NEE 

Klachtmelding (Wkkgz):

Als geregistreerd VBAG therapeut werk in onder een beroepscode. Wanneer je een klacht hebt over een behandeling of mijn werkwijze hoop ik dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je je klacht melden bij een geschillencommissie waar ik bij aangesloten ben. Informatie kun je vinden op mijn website www.praktijkpurusha.nl en op https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Afspraken- en betalingsvoorwaarden

  • Het tarief voor (massage) therapie is € 95,- voor de eerste sessie en € 85,- voor de volgende sessies
  • Zwangerschapsmassage tarief €75,- 
  • Een sessie duurt ca. 60 tot 75 minuten 
  • Betaling geschied via een betaalverzoek of contant. Het betalingstermijn is 1 week. De factuur voor (eventueel) de zorgverzekering stuur ik per de mail. 
  • Massagetherapie valt onder vergoede zorg. check je zorgverzekering of je in aanmerking komt. 
  • Zwangerschapsmassage valt NIET onder vergoede zorg.

Annuleren:

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid bij je in rekening te brengen. 

Verdere afspraak en betaal voorwaarden vind je in de praktijkmap en op mijn website bij algemene voorwaarden. Ik raad je aan deze door te lezen. 

Behandelplan:

Ik werk niet met trajecten of voorgeschreven plannen. Na iedere sessie hebben we samen en evaluatie over de voortgang en passen we de hulpvraag indien aan naar wens, behoefte en doelen. Deze afspraken noteer ik in jouw dossier.

Indien van toepassing: 

Geef je toestemming voor het inwinnen van informatie bij de huisarts, specialist of collega-therapeut?

JA / NEE

Of geef je toestemming indien nodig dat er tussentijds verslag wordt gedaan of achteraf aan huisarts of collega-therapeut?

JA / NEE 

Zo ja, Welke huisarts heb je? ________________________ Telefoonnummer: _____________________

Welke specialist/therapeut? __________________________________ Telefoonnummer: _____________

Eenvoudig een afspraak maken!

Chat openen
1
Afspraak maken
Hallo, wat is je vraag?