Behandelovereenkomst

Voorbeeld van de behandelovereenkomst die getekend dient te worden bij Lichaamsgerichte therapie.

 

vb Behandelovereenkomst

 

 

Naam behandelaar: Ursula Lankrijer

Naam praktijk: Purusha

Adres praktijk: Gildenveld 20A

VBAG-licentienummer: 22108002

AGB-code: 90111712

RBCZ-code: 210545R

Praktijkcode :90070528

KvK nummer: 68139158

 

Ondergetekende:

Naam cliënt/:

Adres:

Woonplaats en telefoon:

Datum dat de behandelovereenkomst wordt afgesloten:

 

Ondergetekende verklaart hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

  • Alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden
  • De behandelingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.
  • Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.
  • Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
  • Ik heb de behandelovereenkomst en de privacyverklaring op de website gelezen.
  • Ik ga akkoord met het digitaal versturen van dossiers en facturen

 

Aldus naar waarheid ingevuld te……………………………………….

 

Zeewolde                                       d.d…………………………………….

 

 

VBAG natuurgeneeskundig therapeut                                                  Klant*

 

 

………………………………………..                                                  ……………………………………

                                                                                                   *bij minderjarigen tot 16 jaar beide ouders ondertekenen.

Eenvoudig een afspraak maken!

Chat openen
1
Afspraak maken
Hallo, wat is je vraag?